Wednesday, October 24, 2012

वेगात जगा, अधिक जगा

          अन्नाचे पचन करुन त्याचे उर्जेत रुपांतर करण्याचा, म्हणाजेच चयापचनाचा, वेग अधिक असलेले उंदीर तिस टक्के अधिक काळ जगतात, असे इंग्लंड मधील एका प्रयोगात आढळून आले आहे. या दराने चयापचय वाढविणारी औषधे निर्माण केल्यास, माणासाची औमार्यादा २७ वर्षांनी वाधावातां येईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. मुख्य म्हणजे चयापचयाचा वेग अधिक असलेले प्राणी कमी जगतात, असा आजवर समाज या शोधाने खोटा ठरविला आहे. म्हणजे 'live fast, die young' अशासारख्या म्हणींची जागा आता कदाचित 'वेगात जागा, अधिक जगा' ( live fast, live more) अशासारख्या घोषणा घेतील. या शोधामुळे वृद्धत्व टाळणारी औषधे चटकन उपलब्ध होतील, अशी आशा करणे मात्र चुकीचे असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
source- फॅमिली डॉक्टर  

No comments:

Post a Comment